inloggning
 
Aktuellt

2019-04-03

Årsredovisning 2018 publicerad

BrA Invests årsredovisning 2018 finns nu under fliken årsredovisningar publicerad på hemsidan.

Den engelska varianten är under framtagande och förväntas publiceras i början av maj.

2019-01-17

KB Components förvärvar PM Plastics och etablerar KB Components Canada Inc.

Som en del i rekonstruktionen av Vari-Form Group LLC har KB Components tillsammans med David Ulrich etablerat en ny enhet, KB Components Canada Inc. och via denna förvärvat tillgångarna i PM Plastics Ltd. KB Components AB har 84 % av aktierna medan David innehar resterande 16% i detta nya bolag.

Den nya enheten kommer omsätta c:a 10 MUSD och ha knappt 60 medarbetare. Hela verksamheten är relaterad till fordonsindustrin och vissa av kunderna har etablerade affärsrelationer med KB Components anläggningar i Mexiko och Kina. Genom förvärvet ökar KB sin globala kundportfölj och kommer närmaste 12 månaderna att takta en omsättning om 1,2 miljarder SEK.

 

2018-06-27

KB Components förvärvar DKI Plast s.r.o.

http://kbcomponents.com/2018/06/28/kb-components-acquire-dki-plast/

 

 

2018-06-01

Dogman förvärvar Huveröds Hund & Katt AB i Göteborg

I linje med strategin att växa via förvärv av större Zoo-fackhandlare har Dogman idag tillträtt som ägare till Huveröds Hund & Katt AB i Göteborg. Huveröds Hund & Katt är en stor fackhandel i norra delarna av centrala Göteborg som omsätter nästan 30 MSEK under god lönsamhet. Vi har för avsikt att utveckla denna rörelse i linje med Dogmans övriga 4 fackhandelsbutiker och bl.a. efterhand utöka det befintliga sortimentet med en större andel Dogman-artiklar.

 

2018-05-07

BrA Invests annual report 2017 in english has been published

Annual report 2017 has been published on www.brainvest.se.

 

2018-04-03

Årsredovisning 2017 publicerad

Bra Invests årsredovisning 2017 finns nu under fliken årsredovisningar publicerad på hemsidan.

Den engelska varianten är under framtagande och förväntas publiceras i början av maj.

 

2017-10-25

3Hus avyttrar Backsippan (bostadsrätter)

3Hus har idag avtalat om att avyttra Fastighets AB Backsippan till Bostadsrättsförening Backsippan med tillträde i två etapper, idag samt 29 november. I och med detta har vi framgångsrikt etablerat en marknad för bostadsrätter i Åstorp och majoriteten (över 80 %) av de 62 bostadsrätterna har redan funnit nya ägare.

 

2017-09-01

Dogman förvärvar två ZOO-butiker i Bergen, Norge

Dogman A/S har idag tillträtt som ägare till Midtun Zoo:s två butiker i Bergen, Norge. Butikerna som är belägna i norra och södra delarna av Bergen är stora (omsätter 50 MNOK tillsammans) och mycket väl etablerade i området.

Med detta steget tillsammans med flaggskeppsbutiken i Oslo som öppnades 17 augusti tar Dogman A/S ett stort steg mot att bygga ett fackhandelskunnande och nätverk i Norge med ambitionen att på detta sättet bättre stötta Dogmans slutkunder med Dogman produkter.

 

2017-08-17

Dogman öppnar flaggskeppsbutik i Oslo

Dogman har idag öppnat sin första egna fackhandelsbutik, placerad i centrala Oslo. Butiken är stor (över 700 m2) och byggd enligt ett modernt koncept avsett att serva krävande storstadsmänniskor med husdjur. Vi tar nu steget fullt ut och väljer att i egen regi bedriva butik i linje med några av våra konkurrenter på grossistsidan.

 

2017-06-29

Ture Johanssons Trävaru AB förvärvar Olofssons Hyvleri

Avtal har idag tecknats mellan Olofssons Hyvleri AB och (nybildat dotterbolag till) Ture Johanssons Trävaru AB om förvärv av rörelse och fasta tillgångar i Olofssons Hyvleri AB med tillträde 11 augusti 2017.

BrA Invest har ägt Olofssons  Hyvleri under drygt 9 år och under denna tid ackumulerat stora förluster i detta bolag. Vi kom in konjunkturmässigt olyckligt (just innan finanskraschen 2008) och efter detta har problemen fortsatt med personalavhopp, tekniska störningar, dålig produktivitet och svårigheter att etablera en stabil och sund kundbas.

Avyttringen som nu sker ska ses i ljuset av ovan, där BrA Invest slutligen insett och accepterat att denna rörelse strategiskt på både kort och lång sikt ej kommer fungera som en fristående hyvleriverksamhet. När vi nu hittat en ny ägare till rörelsen med långa och omfattande anor inom träförädlingsbranschen är vi övertygade om att det skapats förutsättningar för en positivare utveckling efterhand för verksamheten. Vi önskar inblandade parter, anställda, kunder, leverantörer och nya ägaren lycka till med hyvleriverksamheten i Vrigstad!

 

2017-06-09

BrA Invest beslutar om att avveckla Olofssons Hyvleri

Efter snart 9 år av förluster ackumulerat uppgående till minst 50 MSEK har BrA Invest beslutat om att avveckla Olofssons Hyvleri.

Insikten om att det inte går att vända på denna verksamhet utifrån den marknadsposition Olofssons har och utifrån den historik vi sett efter köpet som gjordes i juni 2008 har varit avgörande i vårt beslut att nu lägga ner verksamheten. Alla anställda har blivit informerade och alla anställda har idag blivit uppsagda från sina anställningar i bolaget. Vi kommer att fortsätta verksamheten (produktionen) till och med sista augusti och arbetet med att sälja av tillgångar såsom anläggningar, maskiner, inventarier och lager pågår.

 

2017-05-15

BrA Invests årsredovisning 2016 på engelska finns nu publicerad på hemsidan

Annual report 2016 has been published on www.brainvest.se.

 

2017-05-02

BAB Byggtjänst förvärvar Wilhelmssons Mark & Entreprenad AB

BAB Byggtjänst har idag förvärvat 90,1 % av aktierna i Wilhelmssons Mark & Entreprenad AB.

Wilhelmssons är ett Laholmsbaserat entreprenadföretag med en omsättning i storleken 40 MSEK som gör entreprenadarbeten i samma regioner som BAB jobbar, dvs. i västra delen av södra Sverige. Vi har länge tittat på möjligheterna att köpa ett bolag inom anläggning och när denna möjlighet dök upp tvekade vi inte, säger Kenneth Andersson, VD för BAB Byggtjänst.

 

2017-04-01

Årsredovisning 2016 publicerad

BrA Invests årsedovisning 2016 finns nu under flik årsredovisningar publicerad på hemsidan.

Den engelska varianten förväntar vi ha klar i mitten av april.

 

2016-10-01

BrA Invest lägger ner Living Story

Under flera år har Living Story trots stora ansträngningar från ägare och medarbetare dragits med omfattande och stora förluster. Verksamheten har inte nått nödvändig skala för att stordriftsfördelar ska kunna erhållas och från ägarhåll görs bedömningen att så inte kommer kunna ske framöver heller, åtminstone inte inom rimlig tid och vi har därför beslutat oss för att lägga ner företaget.

Samtliga medarbetare är uppsagda, några kommer att arbeta vidare inom andra BrA Invest företag medan några tvingas söka sig vidare externt. Lagret och andra tillgångar kommer att realiseras fram till årsskiftet.

 

2016-06-30

3Hus avyttrar Blåsippan och Bjuvstorp

Svedulf Fastighets Aktiebolag har idag förvärvat 3Hus fastigheterna Blåsippan (Vårdcentralen i centrala Åstorp) och Bjuvstorp 6:42 (Tandläkarpraktik i centrala Bjuv) från Fastighets AB 3Hus till ett sammanlagt fastighetsvärde om 43 MSEK.

3Hus förvärvade dessa bägge fastigheter 2008 och har sedan dess gjort omfattande ombyggnationer/renoveringar på bägge objekten. Affären är ett led i 3Hus strategi att köpa, förädla, äga och sedan avyttra när lämplig tid inträffar.

 

2016-05-18

Annual report 2015 på engelska finns nu publicerad på hemsidan

BrA Invests årsredovisning 2015 på engelska finns nu att läsa under fliken Årsredovisning på hemsidan.

 

2016-04-01

Årsredovisning 2015 publicerad

BrA Invests årsredovisning 2015 finns nu publicerad på hemsidan. Engelska varianten blir klar och publiceras i mitten av april.

 

2016-04-01

BrA Invest ökar innhavet i Dogman till 100 %

BrA Invest har idag förvärvat återstående 5 % av aktierna i Dogman från f.d. minoritetsägaren Lars Hauger.

Lars har varit med som deläger i bolaget ändå sedan tidigt under 2007 då han gick in strax efter BrA Invests övertagande av bolaget. Under de 9 år som Lars jobbat och verkat i bolaget, huvudsakligen som chef för Dogman A/S har rörelsen utvecklats mycket positivt och vi vill uttrycka vårt stora tack för den insats som Lars bidragit med i detta arbete.

I och med detta utköp har BrA Invest 100 % ägarandel i samtlga dotterbolag utom KB Components.

 

2016-02-01

3Hus avyttrar Resedan

AMM Holding, ett Varberg-baserat fastighetsbolag har idag tillträtt som ägare till Resedan-området, 32 hyresrätter som 3Hus uppförde under 2014 och där inflyttning skedde hösten 2014.

Affären som skett till ett fastighetsvärde om drygt 50 MSEK är ett kvitto på att 3Hus strategi att uppföra nya hyreslägenheter i mindre orter såsom Åstorp och sedan avyttra en del av dessa håller kommersiellt och till och med är rejält lönsamt. BrA Invest via 3Hus kommer fortsätta med denna typ av projekt där nästa är området Backsippan i centrala Åstorp, där nya detaljplanen i dagarna vunnit laga kraft och projektet (61 lägenheter) är därmed startat med planerad första inflyttning hösten 2017.

 

2015-08-28

BrA Invest ökar ägarandelen i KB Components

BrA Invest har idag förvärvat och tillträtt grundarfamiljen Månsons resterande aktier i KB Components. BrA Invest innehar härefter 91,25 % av aktierna i KB Components.

BrA Invests ökning av ägandet i KB Components är en direkt följd av den option som vi väljer att nyttja och som utfärdades i samband med nyemissionen i januari 2009 då BrA Invest gick in som huvudägare i bolaget. Ökningen av ägandet sker på samma dag som den officiella invigningen av utbyggnaden i Örkelljunga och skall ses som ett ytterligare bevis på BrA Invests långsiktiga ambitioner med och stora tilltro till framtidsmöjligheterna för KB Components-koncernen.

 

2015-06-17

KB Components förvärvar Lunketec i Puebla, Mexiko

KB Components har idag tillträtt och förvärvat Lunketec, ett formsprutningsföretag lokaliserat i El Publa c:a 150 km söder om Mexico City, Mexiko.

Lunketec som tidigare hade tyska ägare och en stark koppling till tysk bilindustri etablerades i april 2009 och har sedan dess vuxit till ett bolag med drygt 100 anställda och en omsättningstakt om c:a 60 MSEK på årsbasis. Bolaget har en mycket stark kundbas, där Volkswagen och Audi sticker ut med sina monteringsanläggningar i närhet av El Puebla och därmed mycket nära lokaliseringen för Lunketec. Bolaget är i en stark tillväxtfas med ett flertal nya projekt och order som kraftigt kommer öka omsättningen de närmaste åren. Lunketecs produktions- och lagerlokaler uppgår till 4 300 m2 och lokalen är hyrd över ett långt kontrakt. 

För KB Components är detta förvärv av strategiskt stor betydelse då det tar oss in med lågkostnadsproduktion på den starkt växande Nordamerikanska marknaden, där Mexiko är den marknad som har ökande volym av bilproduktion och inom några år kommer årligen 5 miljoner bilar att byggas där. Vi förväntar oss att successivt kunna erbjuda nuvarande kunder i Europa leveranser från Mexiko till deras monteringsanläggningar i Nord- och Sydamerika.

 

2015-04-13

Årsredovisning 2014 publicerad

BrA Invests årsredovisning 2014 finns nu publicerad på hemsidan (www.brainvest.se). En engelsk översatt variant kommer att publiceras om ett par veckor.

 

2014-12-01

KB Components bygger ut i Örkelljunga

Med anledning av ett flertal större beställningar, huvudsakligen av produkter med större dimension och bl.a. till kunder inom lastvagnsindustrin så kommer KB Components att investera i ett flertal större formsprutor i segmentet 2300 till 3200 ton som alla kommer placeras i en ny byggnad invid den befintliga industrifastigheten i Örkelljunga.

Den nya byggnaden kommer vara c:a 4 000 m2 samt ha en höjd om nästan 15 meter. Totala investeringsbeloppet kommer uppgå till storleken 60-70 MSEK och är ett kraftfullt bevis på den tilltro BrA Invest har i företagets framtid där helautomatisk produktion av komplexa formsprutade detaljer i en kunskapsintensiv verksamhet är den stora konkurrensfördelen KB Components har på marknaden.

 

2014-09-01

KB Components förvärvar "sin" industrifastighet i Örkelljunga

I samband med med finanskrisen 2008-2009 och då KB Components (dåvarande Konstruktions-Bakelit) led under finansiella svårigheter valde bolaget att göra en så kallad "lease-back" av sin industrifastighet i Örkelljunga, dvs. man sålde fastigheten till en extern köpare och skrev samtidigt på ett 15-årigt hyresavtal med denna nya fastighetsägare.

Per idag, 2014-09-01 har KB Components ingått avtal och tillträtt denna "sin" fastighet i en transaktion värd 33,6 MSEK (fastighetsvärde) och vi har därmed åter full kontroll över denna byggnad samtidigt som en betydande besparing avseende hyra kan realiseras.

Denna transaktion skall både ses i ljuset av BrA Invests stora framtidstro för KB Components och dess utvecklingsmöjligheter samt som en förberedelse för den utbyggnad och expansion av verksamheten som planeras inför nästa år, 2015.

 

2013-12-20

Årsredovisning 2013 läggs ut i början på april 2014

BrA Invest koncernen kommer som brukligt publicera senaste årsredovisningen på hemsidan i början av april. ÅR kommer att finnas tillgänglig både på svenska och på engelska.

 

2013-10-31

KB Components avvecklar verksamheten i Värnamo

Styrelsen för KB Components har beslutat om att avveckla verksamheten inom Årevall Plast i Värnamo och överflytta utrustning och verktyg till produktionsorterna Örkelljunga, Anderstorp och Kaunas, Litauen. Produktionsenheten i Kaunas har under andra halvan av 2013 utökats med 6 000 m2 och består nu av 12 000 m2 produktionsyta samt c:a 1 000 m2 kontor.

Avvecklingen i Värnamo följer strategin att koncentrera formsprutning och produktion kopplad till denna till ett antal färre men större produktionsenheter samtidigt som vi väljer att förlägga monteringsintensiv verksamhet till Litauen där kostnadsnivån för denna typ av verksamhet är bättre lämpad till våra kunders krav och förväntningar. Flyttarna av produktion förväntas genomföras successivt under resten av 2013 för att sedan slutföras under 2014. Fastigheten i Värnamo återlämnas till hyresvärden Castellum (Corallen) i juni 2015.

 

2013-06-03

KB Components förvärvar Plastunion


KB Components AB har idag förvärvat 100 % av aktierna i Plastunion AB (www.plastunion.se).Plastunion är en ansedd formsprutningsverksamhet baserad i Anderstorp som omsätter c:a 170 MSEK under god lönsamhet. Kunderna ligger alla inom segment industri och man har en maskinpark i storleksgrupper upp till 1 000 tons låskraft.Förvärvet ligger i linje med KB-koncernens ambitioner att växa inom icke-automotive kundsegment för att nå en bra balans mellan olika typer av kunder och minska beroendet av konjunkturkänsliga verksamhetsområden. Vi ser stora möjligheter till synergier inom inköp, marknad och produktionsstyrning, där KB-koncernen erbjuder högautomatiserad tekniskt komplicerad produktion kompletterat med lågkostnadsproduktion i Litauen, vilket torde ge ett brett spektra av erbjudanden i en hårt konkurrensutsatt marknad.  

 

2013-04-01

3Hus bygger 32 hyresrätter mitt i Åstorp

Fastighets AB 3Hus har påbörjat byggnation av 32 hyreslägenheter, 2-, 3- och 4 rumsvarianter i området Resedan mitt i Åstorp. Projektet som länge varit efterfrågat av bl.a. Åstorps kommun kommer färdigställas successivt från och med våren 2014 fram till sommaren 2014 med första inflyttning redan under april. För prospekt och intresseanmälan, vänligen gå till www.3hus.se.

 

2013-01-30

Living Story förvärvar inkråmet i Alma Design Group

Alma Design Group med säte i Kumla gick i konkurs 2013-01-25.

I samband med denna konkurs har Living Story gjort upp med konkursförvaltare om att förvärva inkråmet i detta bolag (huvudsakligen lager och inventarier i Kumla) samtidigt som viss personal övergår från Alma till LS. Alma Design var en grossiströrelse med inrikting house and garden och där fokus låg på utomhus- och inomhus krukor som såldes huvudsakligen till fackhandeln. Living Story kommer omgående flytta hela lagret och verksamheten från Kumla till våra lokaler i Åstorp samtidigt som de bägge företagens sortiment slås samman.

 

2012-06-05

Living Story uppstår och ersätter VikingLand!!

Gamla VikingLand byter namn och skepnad och ersätts av Living Story AB!

När Living Story nu flyttar in i nya lokaler invid väg E4 intill Checkpoint Sweden i Åstorp och som granne till både Dogman och BrA Invests huvudkontor väljer vi att samtidigt byta namn på bolaget till det moderna och mera väl beskrivande Living Story. Namnet skall förnimma om den känsla som produkter från bolaget frambringar för konsument samt beteckna startpunkten för företagets framtida resa som ett modernt logistikföretag i en bransch där människors behov av flärd och livsglädje skall tillfredställas. BrA Invest via dess fastighetsbolag 3Hus har investerat 40 MSEK i köp och ombyggnad av en 6 000 kvadratmeter industrilokal där nu lager, kontor och ett 400 kvadratmeter permanent showroom kommer upprättas.

I samband med flytten av verksamheten till ny lokal och i och med namnbytet på företaget så tillträder Christer Andersson som ny VD. BrA Invest ökar också sitt aktieinnehav i bolaget som numera uppgår till 98,2 %.

 

2012-02-27

BrA Invest gör nyemission i VikingLand

Med anledning av den omstrukturering som VikingLand för närvarande genomgår med omfattande förändringar i organisation och struktur bl.a. kopplat till flytten av verksamheten till ny lokal invid Checkpoint Sweden i Åstorp har styrelsen för bolaget beslutat om en nyemission riktad till samtliga aktieägare i bolaget om totalt 10 MSEK. BrA Invest har valt att teckna sin del medan övriga aktieägare valt att avstå varför BrA Invest då också tecknat för deras del och därmed ökat sitt aktieinnehav i bolaget som numera uppgår till 97,3 %.

Denna offensiva åtgärd medför att VikingLand finansiellt ges möjligheter att bättre bygga lager inför respektive säsong samtidigt som man kan satsa på att utveckla sortiment och personal i en ny och modern lager och kontorsmiljö. Att BrA Invest nu ökar engagemanget i VikingLand skall ses som ett tecken på den stora tro vi har på bolaget och dess framtida möjligheter.

 

2011-12-30

Konstruktions-Bakelit AB förvärvar Årevall Plast AB

Årevall Plast AB, en Värnamo-baserad modern formsprutningsverksamhet har idag förvärvats av Konstruktions-Bakelit AB. Årevall har en årsomsättning om c:a 100 MSEK, en mycket modern maskinpark samt en kundstruktur som passar väl in i Konstruktions-Bakelits, där fokus ligger mera på industrisidan än på fordonsrelaterade verksamheter. Bolaget har 55 anställda och bedriver sin verksamhet i en 6 800 kvadratmeter fabrikslokal centralt placerad i utkanten av Värnamo. För mera information se www.arevall.se !

Med förvärvet kommer KB under 2012 proforma omsätta 450 MSEK och därmed ytterligare konsolidera sin position som en av Nordens större, mest tekniskt avancerade och moderna formsprutare i storlekssegmentet upp till 1 600 tons låskraft.

 

2011-09-26

BrA Invest ökar innehavet i AB Dogman

BrA Invest har idag förvärvat AB Dogmans tidigare VD, Daniel Larssons minoritetspost om 13,75 % i AB Dogman och har därefter ett totalt innehav om 95 % av aktierna i bolaget. Ökningen i innehav skall ses som ett tecken på BrA Invests långsiktiga ambitioner med AB Dogman och vår stora tro på bolagets framtidsutsikter.

 

2011-09-01

BAB förvärvar Parat Bygg

PARAT Bygg AB med ett tjugofemtal anställda och med bas i Malmö med en stark byggservice har förvärvats av BAB Byggtjänst AB. Förvärvet är i linje med BAB:s strategi att växa rörelsen längs den skånska västkusten där projektutbudet de kommande åren förväntas vara god.

 

2011-08-15

Dogman förvärvar Jacson of Scandinavia

Jacson verkar inom produkter för häst och ryttare med kända varumärken som Uvex, DeNiro, Cary Day & Martin m.fl. Företaget grundades redan 1867 och är idag en av de ledande grossisterna inom hästsport.
 
Jacson som sedan 2006 varit en del av Mats Dörrings Vithe-grupp blir nu ett helägt dotterbolag till Dogman och kommer därmed att kunna dra fördel av de samordningseffekter som finns inom lager, logistik och inköp. Företaget har sin verksamhet i Vollsjö i Skåne men kommer omgående att flyttas till Åstorp och fullt ut integreras i Dogmans verksamhet.

 

2011-07-04

BAB Byggtjänst förvärvar Siffes Bygg AB

Siffes Bygg AB med ett tjugotal anställda och baserat på Bjärehalvön har förvärvats av BAB Byggtjänst AB. Förvärvet är i linje med BAB:s strategi att växa rörelsen längs den skånska västkusten där projektutbudet de kommande åren förväntas vara gott.

 

2011-05-23

BrA Invest (via 3Hus) förvärvar Anekdoten

Fastigheten Anekdoten lokaliserad utmed väg E4 strax intill Checkpoint Sweden och BrA Invests huvudkontor med c:a 6 000 m2 lageryta och betydande kontorsutrymmen har förvärvats av Fastighets AB 3Hus med tillträde 2011-07-01.

Lokalen kommer renoveras och byggas om under hösten 2011 för att anpassas till ett logistikcenter, där bl.a. Vikinglands verksamhet successivt kommer inhysas.

 

2011-02-25

BrA Invest förvärvar aktiemajoriteten (70 %) i Vikingland AB

Majoriteten av Åstorpsbaserade Vikingland AB, grossist inom present- blomster och inredningsbranschen både ute och inomhus har förvärvats av BrA Invest från tidigare ägaren Christian Bossom. Christian stannar kvar i bolaget som anställd och 20 % delägare. Hans Larsson har anställts som ny VD för bolaget och per 2011-02-28 också delägere med en andel om 10 %.  

Förvärvet är i linje med BrA Invests strategi att expandera inom områden med stor tillväxtpotential, där Vikingland med en nuvarande omsättning om drygt 20 MSEK/år kommer drivas fram i en plan att kraftigt växa omsättning och verksamhet utifrån den starka produkt- och varumärkesplattform man sitter på och med en ökad fokus på logistik och modernt management. 

 

2010-11-10

BrA Invest koncernen etablerar nytt huvudkontor i Åstorp

Inflyttning under oktober månad.
Fastigheten kommer utöver BrA Invest inhysa dotterbolagen BAB Byggtjänst AB samt Fastighets AB 3Hus.

Visa bildspel >

 

2010-10-25

Dogman etablerar dotterbolag i Finland

Det nybildade Dogman Oy har idag förvärvat inkromet i Wipet Oy och därmed inlett grossistverksamhet inom djurtillbehör i Finland.

Wipet har under 20-talet år etablerat en stabil plattform på den finska marknaden med ett stort antal etablerade kundrelationer inom främst fackhandeln. Dogman Oy övertar flertalet av de anställda inom Wipet Oy samt hyr in sig i befintliga lokaler.

 

2010-01-01

Nya delägare i BAB Byggtjänst AB

Peter Wetterlöv och Joachim Lemminge har per 1 januari 2010 gått in som delägare i BAB Byggtjänst AB med vardera ett innehav av 10 %. Både Peter och Joachim har lång erfarenhet från byggbranschen i ett antal olika företag och i BAB har de verkat som anställda sedan 2001 (Joachim) och 2006 (Peter), bägge i ledande positioner.

 

2009-11-13

BrA Invest förvärvar ytterligare 7,5 % av aktierna i Konstruktions-Bakelit AB

I samband med att Ulf Dofeldt lämnar posten som VD för Konstruktions-Bakelit AB och att Stefan Andersson tillträder i denna position förvärvar BrA Invest 7,5 % av aktiekapitalet i KonstruktionsBakelit AB och innehar därmed efter denna transaktion 75 % av aktierna i bolaget.

Till Stefans efterträdare som Ordförande har utsetts Lennart Gustavsson, bl.a. tidigare CFO i Gunnebo AB och nuvarande Ordförande i BrA Invest.

 

2009-02-28

Dogman etablerar nytt logistikcentra i Åstorp 

Dogman med tredjepartslager hos företaget Transportsektionen i Bjärnum och huvudkontor i Lund flyttar under första kvartalet 2010 all verksamhet till ett nytt logistikcentra i Åstorp utmed väg E4, Åstorp södra och nära Checkpoint Sweden.

I takt med att Dogman de senaste åren vuxit kraftigt till följd av en stabil organiskt tillväxt men också till följd av förvärven av Simontorps akvaristikrörelse samt Monsen Sport A/S har det blivit uppenbart att för att kunna fortsätta utveckla bolaget och växa affären behövs ett modernt tänk i alla avseenden och framförallt inom området effektiv logistik. Bolaget har då efter nogsamt övervägande och omfattande analysarbete funnit det vettigt och klokt att etablera ett helt nytt, modernt logistikcentra som skall bli navet i bolagets Nordiska verksamhet, lokaliserat till en idealisk plats för den nuvarande och kommande kundstrukturen som man skall serva.

Åstorp i nära anslutning till korsningen E4/E6 är idealt lokaliserat i tyngdpunkten för den Nordiska befolkningsstrukturen med ett excellent läge för att komma till åtnjutande av effektiva transport- och logistiklösningar. Omlokaliseringen av Dogman till Åstorp innebär att ett 25-tal arbetstillfällen flyttas från Lund och ett 15-tal från Bjärnum, norr om Hässleholm. Samtliga anställda erbjuds fortsatt anställning och att flytta med till Åstorp, där vi räknar med att vara helt etablerade under första kvartalet 2010.

Den nya logistikfastigheten utmed väg E4 i Åstorp kommer att uppföras av BAB Byggtjänst, ägas av Fastighets AB 3Hus med Dogman som hyresgäst. Fler bilder www.3hus.se

 http://hd.se/astorp/2009/02/27/ny-foeretagsflytt-till-aastorp/

 

2009-01-13

BrA Invest går in som majoritetsägare i Konstruktions-Bakelit AB

Vid en extra bolagsstämma tisdagen 13 januari, 2009 togs beslut om en riktad nyemission till BrA Invest och Ulf Dofeldt (VD) innebärande att BrA Invest går in som majoritetsägare i bolaget med 67,5 % av aktierna.

Konstruktions-Bakelit är en 62 år gammal företagsgrupp med produktion i Örkelljunga och Litauen som levererar formsprutade detaljer till bl.a. fordonsindustrin. Mer information om bolaget kan fås på www.konstruktions-bakelit.com . Nedan följer länk till artikel i Helsingborgs Dagblad, lördagen 17/1-2009 samt meddelande som gått ut till företagets kunder och leverantörer.

http://hd.se/ekonomi/2009/01/16/nya-aegare-i-konstruktions-bakelit/


Pdf-dokument:
customer-supplier letter

 

 
 

BrA Invest - Box 163 - Bronsgatan 4 - 265 22 Åstorp - Tfn 042-509 60 - Fax 042-599 20